Typové projekty

//Typové projekty
Typové projekty2019-03-13T17:36:04+01:00

Typové projekty

Boj s půdní erozí

Hydroosev se již mnoho let používá pro boj s půdní erozí. Existuje mnoho různých způsobů, jimiž lze zabránit erozi půdy, ale žádný z nich nenabízí tolik výhod jako hydroosev. Dá se aplikovat kdekoli a při použití vhodných produktů dokáže za přijatelnou cenu dlouhodobě vyřešit i velmi složité problémy. S pomocí hydroosevu lze na svazích snadno a rychle založit trávník, čímž se zpevní půda. Toto řešení je nejen trvalé, ale zároveň i estetické. Hydroosev se dá přizpůsobit jakémukoli terénu a vyplatí se jak při menších, tak i při rozsáhlých projektech.

Dálnice a okolí silnic

Stavby dálnic kladou na dodavatele čím dál větší nároky. Po dokončení stavby často zůstávají nechráněné a nezpevněné svahy, které nejenže nevypadají esteticky, ale navíc se u nich často objevují problémy s půdní erozí. Hydroosev může vše vyřešit již po jedné rychlé a snadné aplikaci. Dá se použít k efektivnímu založení jakéhokoli typu trávníku či divokého porostu, čímž dojde ke zpevnění půdy a zároveň zkrášlení okolí komunikace. Hydroosev zaručuje vysokou klíčivost, což je důležité, neboť některé projekty osévání okolí dálnic vyžadují specifické dražší druhy trávy. Všechny důležité přísady se aplikují během jediného nástřiku směsi, proto je hydroosev ideální pro projekty osevu v okolí dopravních komunikací.

Trávníky

Dům neznamená domov, dokud kolem něho neroste kvalitní trávník. Majitelé nových domů často hledají rychlý a levný způsob založení trávníku. Hydroosev je v tomto případě vhodným řešením – i s malou hydroosévací jednotkou zvládnete založit nový trávník snadno a rychle. Hydroosévací jednotku můžete naložit na přívěs či malý nákladní vůz a přivézt na místo, které potřebujete osít.
Hydroosev lze také použít k „dosévání“ míst v již existujícím trávníku, kde tráva neroste. Tímto způsobem nepoškodíte trávník nacházející se okolo nezatravněných ploch.
Hydroosev je levná, rychlá a spolehlivá cesta k bezproblémovému trávníku.

Sportoviště a lyžařské areály

Při výstavbě či rozšiřování sportovních areálů, jako jsou například lyžařské areály, dětská hřiště, golfová hřiště, ale i při budování rekreačních areálů se úspěšně využívá hydroosev.
Lyžařské sjezdovky vyžadují po ukončení stavebních prací a terénních úprav co nejrychlejší založení souvislého travního porostu. Je to z důvodu vysokého rizika půdní eroze, kterou způsobují dešťové srážky na svazích o velkém sklonu a značných délkách sjezdovek. Dalším důvodem pro kvalitní zatravnění je možnost efektivnějšího zasněžování technickým sněhem (na souvislý travní porost se zasněžuje podstatně lépe než na zeminu či ornici).
Na plochách s nižší kvalitou půdy lze urychlit klíčení a zlepšit zakořenění použitím přísad a půdních doplňků, které se aplikují současně s osevem (biostimulátory, hnojiva atd.).
V období vysokých teplot a nedostatečných srážek se používají půdní doplňky pro uchovávání vlhkosti v půdě, což eliminuje stres klíčících rostlin a zkvalitňuje jejich zakořenění.

Rekultivace

Hydroosev nabízí rychlý a efektivní způsob obnovy krajinného rázu následků staveb, těžby v povrchových dolech, při uzavírání jednotlivých etap skládek odpadů, apod. Úspěšně se využívá při biologických rekultivacích.
Hydroosev lze využít i pro zpevnění břehů při zatopení povrchových dolů.
Rekultivační projekty často vyžadují použití přísad zvyšujících kvalitu půdy a optimalizujících podmínky pro klíčení a růst rostlin. Naše rozsáhlá nabídka půdních doplňků pomůže vyřešit různé problémy – s nevyváženým pH půdy, nekvalitní zeminou (například v oblastech, kde probíhala těžba), nedostatkem živin potřebných pro růst rostlin, ale i s nedostatkem vlhkosti v období sucha a vysokých teplot.
Jednou z výhod zatravňování rekultivovaných ploch pomocí hydroosevu, je i menší náročnost na přípravu ploch před vlastním osevem. Hydroosevovou směs lze aplikovat na plochy připravené pouze těžkou technikou, případně i bez odstraňování kamenů z povrchu.

Snížení prašnosti

Použitím speciálních přísad a produktů lze zařízením pro hydroosev realizovat protiprašná opatření. Tyto produkty jsou šetrné k životnímu prostředí a při nástřiku na povrch terénu vážou půdní částice dohromady, čímž vytvářejí jakousi krustu eliminující tvorbu prachu. Technologie snižování prašnosti zařízením pro hydroosev je využívána například na staveništích, popílkovištích elektráren, složištích, různých deponiích, při důlních rekultivacích či přistávacích plochách helikoptér. Zařízení pro hydroosev umožňuje díky kapacitě nádrže, výkonnému systému promíchávání a velké vzdálenosti dostřiku, účinnou a efektivní realizaci protiprašných opatření.

Více o materiálu pro protiprašná opatření BioCover™ SS nalezenete v sekci stabilizace půdy.