Skládky

Skládky2019-02-26T22:05:46+01:00

Co je pokrývání skládek?

Skládky komunálních a pevných odpadů se po určitém časovém intervalu pokrývají vrstvou zeminy o výšce minimálně 10-15 cm (klasické pokrývání skládek).

Toto pokrytí skládky má za cíl:

 • Minimalizovat přenos různých chorob.

 • Pokrytá skládka neláká zvěř a různé živočichy.

 • Ochrana spodních vod a omezení eroze.

 • Omezení potenciálního nebezpečí vzniku požáru.

 • Minimalizace znečištění okolí vlivem větru a počasí.

 • Omezení škodlivého a nepříjemného zápachu.

 • Zlepšení estetického vzhledu.

Proč alternativní denní pokrývání skladek?

Řada skládek odpadků po celém světě využívá alternativního denního pokrývání skládek. Klasické pokrývání skládek je poměrně nákladné a pracné, protože se musí pokrývat (ve většině případů denně) vrstvou zeminy o výšce cca 10-15 cm. Další nevýhodou klasického pokrývání skládek je značné narůstání celkového objemu skládek vlivem této vrstvy zeminy.

Úspora nákladů při alternativním pokrývání skládek ADC materiály a hodnota ušetřeného narůstajícího objemu skládek jsou velice významné.

Krátkodobé úspory výdajů související s přechodem na alternativní denní pokrývání skládek na vláknitém základu jsou bezprostřední. Dlouhodobé úspory výdajů s ohledem na možné rozšíření na více skládkách jsou zásadní.

Používané ADC materiály mohou obsahovat látky pro rychlejší rozklad organického odpadu a přísady pro omezení zápachu na skládkách.

Příprava a aplikace alternativního pokrývání skládek:

Vlastní aplikace ADC mulčovacích směsí pro alternativní denní pokrývání skládek by měla být prováděna vždy na konci pracovního dne po ukončení navážení materiálu na skládku. Obsluha zařízení namíchá do daného množství vody určené množství vláknitého materiálu (BioCover ADC). Poměr vody a množství materiálu je velice důležitý pro správnou aplikaci. Během promíchávání směsi v nádrži se toto zařízení přemístí do místa vlastní aplikace. Nástřik připravené ADC směsi vytvoří na povrchu skládky vrstvu, která po zaschnutí vytvoří odolnou krustu.

Výhody použití alternativního denního pokrývání skládek:

 • Pro aplikaci je potřeba pouze dvou pracovníků.

 • Celkový čas pro pokrytí plochy 1000 m2 je cca 1-2 hodiny (dle typu stroje).

 • Pracovní část skládky (místo zavážení) se může dle potřeby snadno změnit.

 • Šetří volný objem a prostor skládky.

 • Prodlužuje životnost skládky.

 • Následující den není nutné skládku pro další navážení znovu odkrývat.

 • Zařízení pro aplikaci lze využít i pro jiné využití na skládce, například pro osev trávy.

 • Použitím barevných směsí (zelená) se docílí snadné orientace při nástřiku.

 • Lepší estetický vzhled skládky.

 • Významné úspory pracovních sil.

 • Značná úspora paliva oproti pokrývání skládky zeminou.

 • Menší závislost na těžké technice (buldozer, stroje pro převoz a manipulaci se zeminou).