Hydroosev

Hydroosev2019-03-06T12:54:34+01:00

Hydroosev

Co je hydroosev ?

Proces mísení osiva, mulčovacího materiálu, fixátoru a dalších přísad s vodou ve správném poměru uvnitř nádrže. Po promíchání v nádrži zařízení pro hydroosev probíhá nástřik homogenní suspenzí na určené plochy. Vlastní nástřik se provádí vysokým tlakem hadicí nebo věžovou stříkací jednotkou zakončenou různými typy rozprašovacích trysek. Mulčovací materiál a fixátor pomáhají držet půdu a osivo v požadovaném místě do doby, než tuto funkci převezme vlastní porost. Dále je minimalizováno spláchnutí osiva silnými dešti, ale i vysychání půdy a rostlin. Hydroosevová směs může obsahovat i přísady pro urychlení klíčení a doplnění živin potřebných pro růst rostlin. Takto založený souvislý travní porost zpevňuje osévané plochy proti erozi, zabraňuje prašnosti, ale splňuje i funkci estetickou.

Použití hydroosevu

 • protierozní opatření, stabilizace

 • osevy okolí dálnic, silnic a železnic

 • zakládání trávníků v parcích, zahradách i průmyslových zónách

 • osevy lyžařských sjezdovek a sportovních areálů

 • zakládání trávníků na golfových hřištích

 • osevy na letištích a heliportech

 • obnovení vegetace povrchových dolů a rekultivace

 • pokrývání a uzavírání skládek

 • zabránění prašnosti popílkovišť a odkališť

Aplikace hydroosevu hadicí.

Hydroosev poskytuje

 • rychlou a efektivní aplikaci

 • rychlejší klíčivost rostlin

 • vyšší procento klíčivosti

 • rovnoměrné pokrytí osévaných ploch

 • rychlý růst rostlin

 • omezení půdní eroze

Aplikace hydroosevu věžovou stříkací jednotkou.