Aplikace na letištích

Aplikace na letištích2019-03-14T12:30:34+01:00

Osevy letištních ploch v místech blízkých pohybu proudových letadel a snížení možnosti ohrožení leteckého provozu ptactvem v těchto místech

Požadavky
Proudové motory letadel jsou citlivé na prachové částice, které se ve velké míře vyskytují na nezpevněných plochách v okolí startovacích a přistávacích ploch. Při výstavbě či rozšiřování letišť je důležité co nejrychlejší zatravnění a zabezpečení ploch proti uvolňování těchto prachových částic. Je to z důvodu zvýšení bezpečnosti leteckého provozu. Proudové motory mohou být poškozeny prachovými částicemi uvolňovanými z upravovaných ploch, ale i ptactvem, které zde vyhledává potravu ve formě osiva a drobných živočichů v odkryté půdě.

Tradiční zatravňovací metody využívající pokládání ochranných rohoží, které se zajišťují latěmi a skobami, snižují riziko poškození motorů letadel nedostatečně. Nechráněné osivo je navíc atraktivní potravou pro ptactvo. Dalším negativním faktorem této metody je pracná a nákladná pokládka ochranných rohoží a po zakořenění následné odstranění rohoží a fixačního materiálu.

Řešení – Aplikace protierozního materiálu Flexterra® HP-FGM™ pomocí zařízení pro hydroosev.
Směs vody, vhodného osiva, protierozního materiálu s fixátorem Flexterra® HP-FGM™, umělého hnojiva a v případě potřeby i pomocných půdních doplňků (biostimulátory), se nastříká pomocí zařízení pro hydroosev přímo na připravenou půdu. Tím vznikne na povrchu terénu flexibilní, 2 – 5 mm silná ochranná vrstva, která bude dlouhodobě chránit půdní částice a osivo před vlivy proudových motorů i vodní erozí. Povrch bude chráněn až do doby vytvoření souvislého travního porostu. Tento materiál je netoxický a biologicky plně odbouratelný.

Aplikace na obrázcích byla provedena materiálem Flexterra® HP-FGM™ na Letišti Londýn Gatwick v roce 2013.

Výhody řešení aplikace materiálu Flexterra® HP-FGM™

  • Snadná a rychlá aplikace, která časově minimalizuje omezení leteckého provozu. Prakticky 1 – 2 hodiny po nástřiku je materiál zatuhlý a lze obnovit letecký provoz.

  • 100% ochrana ploch namáhaných prouděním z motorů, eliminace prachových a odletujících částic.

  • Výrazně redukuje vyplavování částic půdy a osiva vlivem dešťových srážek.

  • Kvalitnější klíčení a růst, díky lepšímu zadržování vlhkosti a živin. Možnost doplnění pomocných půdních doplňků a přísad (biostimulátory, hnojiva, přísady na zadržování vlhkosti) přímo do hydroosevové směsi.

  • Možnost provedení osevu i v období vegetačního klidu, kdy osivo nemůže klíčit – například těsně před zimou nebo při extrémních teplotách a v období sucha díky dlouhé ochranné účinnosti.

  • Aplikace materiálu Flexterra® HP-FGM™ je levnější alternativou oproti pokládání rohoží.

  • Ekologický a biologicky odbouratelný materiál, nemusí se po vyklíčení odstraňovat skoby a upevňovací materiál používaný při pokládce rohoží.

  • Díky souvislému a uzavřenému povrchu odrazuje materiál Flexterra® HP-FGM™ ptactvo od vyhledávání potravy, tím snižuje riziko ohrožení leteckého provozu ptactvem (vyhovuje CAP 772 – Birdstrike Risk Management for Aerodromes).

Materiál Flexterra® HP-FGM™ byl schválen úřadem CAA pro použití na letištích v Evropě.

Fotogalerie z dalších realizací hydroosevu na letištích

Aplikace Flexterra® HP-FGM™.

Aplikace CocoFlex™ ET-FGM chrání povrch a osivo po dobu až 24 měsíců.

Přistávací plochy pro vrtulníky mají vysoké nároky na protiprašná opatření a zatravnění.

GreenArmor™ systém se využívá pro odvodňovací kanály, protihlukové valy a svažité plochy.