Kokosové sítě

Protierozní sítě jsou vyráběny z přírodních kokosových vláken a dle druhu použití mohou mít různou velikost ok a plošnou hmotnost.
Protierozní sítě zabraňují půdní erozi a napomáhají zakládání vegetace.
Používají se při zatravňování nebo při výsadbě rostlin.
Kotvení na povrch se provádí ocelovými skobami nebo dřevěnými kolíky.