ALTERNATIVA ORNICE, KTERÁ VRACÍ VYČERPANOU PŮDU ZPĚT K ŽIVOTU!
Materiál určený jako alternativa k pokrývání těžko dostupných míst ornicí.

  • ProGanics™ Biotic Soil Media™ (BSM™) je materiál určený jako alternativa k pokrývání těžko dostupných míst ornicí. Urychlí vývoj rostlin na vyčerpaných půdách, místech s nízkým obsahem organické hmoty, nízkou úrovní živin a omezenou bio aktivitou. Aplikace se provádí zařízením pro hydroosev s lopatkovým promíchávacím systémem.
  • ProGanics® DUAL™ je materiál určený jako alternativa k pokrývání těžko dostupných míst ornicí, který již obsahuje protierozní složku BFM. Urychlí vývoj rostlin na vyčerpaných půdách, místech s nízkým obsahem organické hmoty, nízkou úrovní živin a omezenou bio aktivitou. Aplikace se provádí zařízením pro hydroosev s lopatkovým promíchávacím systémem v jednom kroku (není nutná druhá ochranná vrstva materiály ProMatrix EFM  nebo FLexterra HP-FGM).