Někdy je třeba čelit extrémním podmínkám, zejména kvůli počasí či náročnému terénu. Nabízíme produkty, které Vám pomohou vylepšit vlastnosti papírových a dřevitých mulčovacích materiálů. Jsou to například syntetická vlákna, která se propojí s vláknitými mulči a vytvoří tak odolnější protierozní povrchovou vazbu.

  • FiberLock™ jsou zvlněná syntetická vlákna pro redukci eroze. Je to doplněk pro zlepšení vlastností vláknitých mulčovacích materiálů. Zvlněná, patentově chráněná vlákna pomáhají odolávat vyšší rychlosti proudění na povrchu. FiberLock zlepšuje protierozní ochranu delších svahů. Je vhodný pro použití ve větších zařízeních pro hydroosev.
  • SlikColor™ je přísada pro zlepšení vzhledu a zlepšení vlastností hydroosevové směsi při aplikaci. Obsahuje barvivo a složku PAM, která je lubrikant pro usnadnění průchodu materiálu hadicemi.