Krajina
  Home > Pokrývání skládek > Materiály pro pokrývání skládek


  Profile
  Bowie
Materiály pro pokrývání skládek

BioCover ADC

FlocLoc BioCover™ je materiál pro alternativní denní pokrývání skládek (ADC - Alternative Daily Cover). Je vyroben z tepelně upravených dřevitých vláken v kombinaci s celulózovými vlákny a viskózním hydro-koloidním fixátorem. Ihned po aplikaci se vytvoří homogenní vrstva, která odděluje odpady na skládce od okolního prostředí. Díky snadné aplikaci a finančním úsporám je BioCover výhodná alternativa k dennímu pokrývání skládek zeminou či jinými materiály.

• Ekonomické řešení - snižuje náklady a šetří práci
• Snižuje znečištění okolí skládek vlivem větru a omezuje zápach
• Podporuje funkci systému odvodu skládkového plynu
• Snižuje zájem zvířat o materiál na skládce (hmyz, hlodavci, ptáci atd.)
• Šetrný k životnímu prostředí - 100% biologicky odbouratelný a netoxický
• Šetří volný prostor skládky - podporuje rozklad materiálu a eliminuje narůstání skládky při klasickém pokrývání - prodlužuje tím funkční životnost skládky

- Hlavní stránka -

© 2018, SNADNÝ TRÁVNÍK, s.r.o. – všechna práva vyhrazena