Krajina
  Home > Hydroosev > Příklady realizací > Aplikace na letištích


  Profile
  Bowie
Osevy letištních ploch v místech blízkých pohybu proudových letadel a snížení možnosti ohrožení leteckého provozu ptactvem v těchto místech

Letiště

Požadavky
Proudové motory letadel jsou citlivé na prachové částice, které se ve velké míře vyskytují na nezpevněných plochách v okolí startovacích a přistávacích ploch. Při výstavbě či rozšiřování letišť je důležité co nejrychlejší zatravnění a zabezpečení ploch proti uvolňování těchto prachových částic. Je to z důvodu zvýšení bezpečnosti leteckého provozu. Proudové motory mohou být poškozeny prachovými částicemi uvolňovanými z upravovaných ploch, ale i ptactvem, které zde vyhledává potravu ve formě osiva a drobných živočichů v odkryté půdě.

Tradiční zatravňovací metody využívající pokládání ochranných rohoží, které se zajišťují latěmi a skobami, snižují riziko poškození motorů letadel nedostatečně. Nechráněné osivo je navíc atraktivní potravou pro ptactvo. Dalším negativním faktorem této metody je pracná a nákladná pokládka ochranných rohoží a po zakořenění následné odstranění rohoží a fixačního materiálu.

Letiště č.11   Letiště č.12

Řešení - Aplikace protierozního materiálu Flexterra® HP-FGM™ pomocí zařízení pro hydroosev.
Směs vody, vhodného osiva, protierozního materiálu s fixátorem Flexterra® HP-FGM™, umělého hnojiva a v případě potřeby i pomocných půdních doplňků (biostimulátory), se nastříká pomocí zařízení pro hydroosev přímo na připravenou půdu. Tím vznikne na povrchu terénu flexibilní, 2 - 5 mm silná ochranná vrstva, která bude dlouhodobě chránit půdní částice a osivo před vlivy proudových motorů i vodní erozí. Povrch bude chráněn až do doby vytvoření souvislého travního porostu. Tento materiál je netoxický a biologicky plně odbouratelný.

Letiště č.21 Letiště č.22 Letiště č.23
Aplikace na obrázcích byla provedena materiálem Flexterra® HP-FGM™ na Letišti Londýn Gatwick v roce 2013.


Výhody řešení aplikace materiálu Flexterra® HP-FGM™
  • Snadná a rychlá aplikace, která časově minimalizuje omezení leteckého provozu. Prakticky 1 - 2 hodiny po nástřiku je materiál zatuhlý a lze obnovit letecký provoz.
  • 100% ochrana ploch namáhaných prouděním z motorů, eliminace prachových a odletujících částic.
  • Výrazně redukuje vyplavování částic půdy a osiva vlivem dešťových srážek.
  • Kvalitnější klíčení a růst, díky lepšímu zadržování vlhkosti a živin. Možnost doplnění pomocných půdních doplňků a přísad (biostimulátory, hnojiva, přísady na zadržování vlhkosti) přímo do hydroosevové směsi.
  • Možnost provedení osevu i v období vegetačního klidu, kdy osivo nemůže klíčit – například těsně před zimou nebo při extrémních teplotách a v období sucha díky dlouhé ochranné účinnosti.
  • Aplikace materiálu Flexterra® HP-FGM™ je levnější alternativou oproti pokládání rohoží.
  • Ekologický a biologicky odbouratelný materiál, nemusí se po vyklíčení odstraňovat skoby a upevňovací materiál používaný při pokládce rohoží.
  • Díky souvislému a uzavřenému povrchu odrazuje materiál Flexterra® HP-FGM™ ptactvo od vyhledávání potravy, tím snižuje riziko ohrožení leteckého provozu ptactvem (vyhovuje CAP 772 - Birdstrike Risk Management for Aerodromes).
Ptactvo

Materiál Flexterra® HP-FGM™ byl schválen úřadem CAA pro použití na letištích v Evropě.


Fotogalerie z dalších realizací hydroosevu na letištích

Letiště č.31 Letiště č.32
Aplikace Flexterra® HP-FGM™.

Letiště č.41 Letiště č.42
Aplikace CocoFlex™ ET-FGM chrání povrch a osivo po dobu až 24 měsíců.

Letiště č.51
Přistávací plochy pro vrtulníky mají vysoké nároky na protiprašná opatření a zatravnění.

Letiště č.61 Letiště č.62
GreenArmor™ systém se využívá pro odvodňovací kanály, protihlukové valy a svažité plochy.


- Hlavní stránka -

© 2018, SNADNÝ TRÁVNÍK, s.r.o. – všechna práva vyhrazena