Krajina
  Home > Hydroosev


  Profile
  Bowie
Hydroosev  

Co je hydroosev ?
Proces mísení osiva, mulčovacího materiálu, fixátoru a dalších přísad s vodou ve správném poměru uvnitř nádrže. Po promíchání v nádrži zařízení pro hydroosev probíhá nástřik homogenní suspenzí na určené plochy. Vlastní nástřik se provádí vysokým tlakem hadicí nebo věžovou stříkací jednotkou zakončenou různými typy rozprašovacích trysek. Mulčovací materiál a fixátor pomáhají držet půdu a osivo v požadovaném místě do doby, než tuto funkci převezme vlastní porost. Dále je minimalizováno spláchnutí osiva silnými dešti, ale i vysychání půdy a rostlin. Hydroosevová směs může obsahovat i přísady pro urychlení klíčení a doplnění živin potřebných pro růst rostlin. Takto založený souvislý travní porost zpevňuje osévané plochy proti erozi, zabraňuje prašnosti, ale splňuje i funkci estetickou.


Použití hydroosevu
 • protierozní opatření, stabilizace
 • osevy okolí dálnic, silnic a železnic
 • zakládání trávníků v parcích, zahradách i
  průmyslových zónách
 • osevy lyžařských sjezdovek a sportovních
  areálů
 • zakládání trávníků na golfových hřištích
 • osevy na letištích a heliportech
 • obnovení vegetace povrchových dolů a
  rekultivace
 • pokrývání a uzavírání skládek
 • zabránění prašnosti popílkovišť a odkališť


Hydroosev poskytuje
 • rychlou a efektivní aplikaci
 • rychlejší klíčivost rostlin
 • vyšší procento klíčivosti
 • rovnoměrné pokrytí osévaných ploch
 • rychlý růst rostlin
 • omezení půdní eroze


 
Aplikace hydroosevu věžovou stříkací jednotkou
Aplikace hydroosevu hadicí.

Aplikace hydroosevu dělem
Aplikace hydroosevu věžovou stříkací jednotkou.

 
- Hlavní stránka -

© 2018, SNADNÝ TRÁVNÍK, s.r.o. – všechna práva vyhrazena