Krajina
  Home > Golfová hřiště > ProPlus půdní doplňky


  Profile
ProPlus půdní doplňky

JumpStart

JumpStart JumpStart™ je tekutý biostimulátor pro rychlejší klíčení a růst. Obsahuje užitečné půdní bakterie, huminové kyseliny a smáčedlo s dlouhou účinností.

• Zlepšuje infiltraci vody a zadržování vlhkosti pro rychlejší a kvalitnější klíčení osiva
• Podporuje příjem živin a optimalizuje je pro rychlejší a silnější start růstu
• Dodává mikroorganismy prospěšné pro kořenový vývoj a zvyšuje odolnost vůči stresu
• Zmírňuje zhutnění půdy a snižuje obsah solí pro lepší kořenový vývoj
• Omezuje vyplavování živin a odplavování půdy v ekologicky citlivých oblastech
• Větší dostupnost živin - díky biochemickým aktivitám

Nahoru Zpět nahoru


BioPrime

BioPrime BioPrime™ je biostimulátor pro řešení půdních problémů s cílem dlouhodobého zlepšení vitality rostlin. Obsahuje extrakt z mořských řas, huminové kyseliny, pomalu uvolňovaný dusík a endomykorhizu.

• Podporuje příjem živin
• Zmírňuje zhutnění půdy a odpařování z povrchu až o 30%
• Snižuje výskyt rostlinných chorob
• Zkvalitnění tvorby kořenového systému a buněčné struktury
• Zvýšení odolnosti rostlin vůči chladu, teplu, suchu a vysokému obsahu soli v půdě
• Zajišťuje pozvolné uvolňování dusíku po dobu až 9 měsíců
• Garantovaná analýza 18-0-0

Nahoru Zpět nahoru


NeutraLime Dry

NeutraLime Dry NeutraLime™ Dry je přísada pro zvýšení hodnoty pH.

• Supervysoká koncentrace vápníku, obsahuje o 50% více uhličitanu vápenatého než produkty na tekuté bázi
• Je ideální pro rychlou změnu hodnoty pH v místě klíčení osiva
• Změní hodnotu pH o 1 stupeň v 10 dnech působení
• Zlepšuje schopnost přijímání živin rostlinami v půdách s nízkou hodnotou pH
• Doba účinnosti je až 18 týdnů

Nahoru Zpět nahoru


Aqua-pHix

Aqua-pHix™ Bezpečně a rychle sníží hodnotu pH půdy, redukuje soli a hydrogenuhličitany pro zdravý a silnější trávník

Aqua-pHix™ je patentově chráněný půdní doplněk, který má upravit tvrdost vody a vysoce alkalické půdy. Je vyráběn ve formě granulí, postřiku a roztoku pro aplikaci zavlažovacím systémem. Aqua-pHix™ je jeden z nejúčinnějších půdních doplňků pro úpravy půdy s velmi vysokou hodnotou pH (7,4 a více).
Na rozdíl od kyseliny sírové je Aqua-pHix™ bezpečný při kontaktu s lidskou kůží a nezpůsobuje korozi na postřikovacím zařízení a zavlažovacím systému.

• Rychlé snížení hodnoty pH půdy pro zlepšení růstu
• Redukce nežádoucích solí a hydrogenuhličitanů v půdě
• Napomáhá lepšímu příjmu živin rostlinami
• Minimalizuje vyplavování hnojiv do vodních toků a spodních vod
• Uvolňuje půdu pro zlepšení infiltrace vody zlepšení růstu kořenového systému

Nahoru Zpět nahoru


- Hlavní stránka -

© 2018, SNADNÝ TRÁVNÍK, s.r.o. – všechna práva vyhrazena